ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะชอบไปยังที่ทำการไปรษณีย์บล็อกในทุกวันพร้อมด้วย 3 ภาษา สำหรับ 4 วันนับแต่วันที่จะมาถึงซึ่งจะเป็น ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย ภาษา แมนดาริน.

從現在開始,我會每天寫博客在三語(泰語,華語和英語)在未來的四天。

From now onwards, I would like to post a blog everyday with 3 languages for the 4 coming days which will be Thai,Mandarin and English

ก่อนอื่นผมขอขอบคุณ Hong leong แผนประกันการปรับรุ่นเพื่อตระหนักการเดินทางต่างประเทศเป็นครั้งแรกของฉันซึ่งฉันครั้งแรกที่ออกมาจากประเทศมาเลเซีย ฉันรู้สึกตื่นเต้นและผมอยากจะขอบคุณนายญญวง introducer ของฉัน Lee ค่าเงินเยน NI และไม่ลืมกิมเอ็งกิมเอ็งชิงชิงหน่วยงานของผู้จัดการของเรา.

首先,我要感謝豐隆保險實現我第一個外國旅行,也是第一次踏出馬來西亞的國門。我很興奮,我要感謝JJ Wong, Lee Yen Ni 和不能忘記我的組管ENG ENG CHING CHING.

First and foremost, I would like to thank Hong Leong Assurance for realized my first overseas trip where I first time step out from Malaysia. I was so excited and i would like to thank my introducer Mr JJ Wong, Lee Yen Ni and not forgot our Agency Manager ENG ENG CHING CHING.

Fast Start Bangkok   

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เราก็ออกจากประเทศมาเลเซียจาก 13:05 น.และมาถึงกรุงเทพฯที่ 14:20 น.เวลาที่เรามีการต้อนรับจากท่องเที่ยวในท้องถิ่น จากนั้นเราจะมุ่งหน้าเพื่อไปยังต้องเผชิญกับพระพุทธรูปสี่ หลังจากนั้นเราจะลงไปที่แม่น้ำเมืองในการถ่าย ภาพ เพื่อบันทึกความทรงจำ

十一月九日,我們從馬來西亞一點多出發,到達曼谷已經是當地時間兩點多了。之後,我們受到當地當地導遊迎接。然後,我們到了四面佛拜拜。然後就去River City 以便拍照留念。

On 9 November 2012, We departed from Malaysia from 1:05 p.m. and reached Bangkok at 2:20 p.m. That time we were welcomed by local tourist. Then we headed to Four Faced Buddha. After that, we went to River City to take photos for memories.

IMG_2028PB090001PB090018PB090023PB090022PB090021PB090025PB090032PB090036PB090040PB090044PB090039PB090045PB090055IMG_2030Fast Start Bangkok 2Fast Start Bangkok 3IMG_2029PB090006PB090012PB090013  

หลังจากนั้นเราจะขึ้นเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยา 1 สำหรับอาหารมื้อค่ำในคืนแรก แน่นอนว่าผมก็มีโอกาสที่จะเต้นเป็นอย่างดี.

之後,我們上了Chao Phraya Princess Cruise 1以便享用晚餐。當然,我也有跳舞。

After that, we boarded Chao Phraya Princess Cruise 1 for first night dinner. Of course i took the chance to dance as well.

  

PB090052PB090053PB090054PB090055PB090057PB090058  

จากนั้นเราจะกลับไปสีเขียวมรกตโรงแรมสำหรับการเช็คอินใน ยิ่งไปกว่านั้นเรากิมเอ็งกิมเอ็งชิงชิงกลุ่มไปเพื่อไปดื่มเบียร์มุมสำหรับการดื่ม เราดื่มเบียร์ช้าง Shang เบียร์.แน่นอนผมก็ไปดื่มกับสาวไทยที่ชื่อว่า wawa nokkhum หลังจากนั้นเราจะกลับไปเป็นโรงแรมเพื่อการนอนหลับ มันเป็นวันแรกในกรุงเทพฯ.

之後,我們回 The Emerald Hotel check-in. 然後,我們一夥人去喝酒。我還去敲一位泰妹Wawa Nokkhum的杯然後一起喝酒。之後,我們Eng Eng Ching Ching Group 的人才回酒店休息。這是我們第一天在曼谷遊。

Then, we went back The Emerald Hotel for check in. Furthermore, we Eng Eng Ching Ching Group went to Beer Corner for a drink. We drank Chang Beer, Shang Beer.Of Course, I went to cheers with a Thai Girl named Wawa Nokkhum. After that we went back hotel to sleep. It's first day in Bangkok. 

 


全站熱搜

麦伟霖 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()